Logo - Počítač pro uživatele.cz

Certifikace znalostí z oblasti ICT v systému webového portálu Počítač pro uživatele.cz společnosti 4C e-ELS, s.r.o.


V tomto dokumentu jsou uvedeny hlavní principy ověřování znalostí z oblasti informačních a komunikačních technologií v systému webového portálu Počítač pro uživatele. cz.
Další informace jsou uvedeny v Podmínkách užívání webového portálu Počítač pro uživatele.cz (dále jen „podmínky užívání“) společnosti 4C e-ELS, s.r.o., IČ: 05939895 se sídlem Skalice 435, 738 01 Frýdek-Místek, Česká republika, zapsané v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 69987

1. Získání znalostí pro potřeby testování

1.1. Deklarace

Uživatelé nabývají své znalosti individuálně na základě online studia využitím služeb Akademie Počítače pro uživatele.cz poskytovaných webovým portálem Počítač pro uživatele.cz (dále jen „akademie“).

1.2. Online studium prostřednictvím Akademie

Znalosti potřebné pro testování uživatelských dovedností v prvním stupni certifikace „klíčové dovednosti“ získávají uživatelé prostřednictvím akademie.

1.3. Osobní studium

Znalosti potřebné pro testování uživatelských dovedností v druhém, třetím a čtvrtém stupni certifikace získávají uživatelé primárně prostřednictvím kurzů případně nabytím vědomostí z jiných zdrojů.

2. Úroveň a stupeň testování

Akademie nabízí víceúrovňové a vícestupňové testování.

2.1. Úrovně testování

Akademie testuje studenty v pěti úrovních:

Úroveň 1: Počítačový začátečník;
Úroveň 2: Začínající počítačový uživatel;
Úroveň 3: Počítačový uživatel;
Úroveň 4: Počítačový uživatel expert;
Úroveň 5: Počítačový uživatel specialista.

2.1.1. Úroveň 1 – Počítačový začátečník

Počítačový začátečník je člověk, který nikdy, nebo téměř nikdy, nezkoušel pracovat s počítačem.

2.1.2. Úroveň 2 – Začínající počítačový uživatel

Člověk, který má již určité základní počítačové zkušenosti a dovednosti a přestává se počítače bát.

2.1.3. Úroveň 3 – Počítačový uživatel

Člověk, který získal základní počítačové znalosti a využívá ICT technologie v běžném životě.

2.1.4. Úroveň 4 – Počítačový uživatel expert

Člověk, který se skvěle orientuje ve světě počítačů bez nutnosti odborného vzdělání v oblasti ICT.

2.1.5. Úroveň 5 – Počítačový uživatel expert

Člověk, který má hluboké znalosti a dovednosti v určité úzce vymezené oblasti ICT bez nutnosti specializovaného odborného vzdělání.

2.2. Stupně testování

Akademie testuje studenty na čtyři stupně:

Stupeň 1: Klíčové dovednosti;
Stupeň 2: Základní dovednosti;
Stupeň 3: Podstatné dovednosti;
Stupeň 4: Komplexní dovednosti.

2.2.1. Stupeň 1 – Klíčové dovednosti

Dovednosti, bez kterých nelze používat ICT technologie v dané oblasti či určité uživatelské úrovni.

2.2.2. Stupeň 2 – Základní dovednosti

Suma dovedností nutná pro určitou oblast ICT nebo uživatelskou úroveň.

2.2.3. Stupeň 3 – Podstatné dovednosti

Suma dovedností umožňující zvládnout běžnou práci pro určitou oblast ICT nebo uživatelskou úroveň.

2.2.4. Stupeň 4 – Komplexní dovednosti

Suma dovedností standardního rozsahu pro určitou oblast ICT nebo uživatelskou úroveň.

3. Přehled testování

1. A. Počítačový začátečník – klíčové dovednosti
1. B. Počítačový začátečník – základní dovednosti
1. C. Počítačový začátečník – podstatné dovednosti
1. D. Počítačový začátečník – komplexní dovednosti

2. A. Začínající počítačový uživatel – klíčové dovednosti
2. B. Začínající počítačový uživatel – základní dovednosti
2. C. Začínající počítačový uživatel – podstatné dovednosti
2. D. Začínající počítačový uživatel – komplexní dovednosti

3. A. Počítačový uživatel – klíčové dovednosti
3. B. Počítačový uživatel – základní dovednosti
3. C. Počítačový uživatel – podstatné dovednosti
3. D. Počítačový uživatel – komplexní dovednosti

4. A. Počítačový uživatel expert – klíčové dovednosti
4. B. Počítačový uživatel expert – základní dovednosti
4. C. Počítačový uživatel expert – podstatné dovednosti
4. D. Počítačový uživatel expert – komplexní dovednosti

5. A. Počítačový uživatel specialista – klíčové dovednosti
5. B. Počítačový uživatel specialista – základní dovednosti
5. C. Počítačový uživatel specialista – podstatné dovednosti
5. D. Počítačový uživatel specialista – komplexní dovednosti

4. Náležitosti certifikátu

4.1. Osvědčení

Každý certifikát obsahuje Osvědčení o úrovni a stupni testování uživatelů.

4.2. Jedinečnost

Každý certifikát je označen jedinečnou kombinací znaků sloužící k jeho identifikaci a datem vystavení.

4.3. Personalizace

Každý certifikát je označen titulem, jménem a příjmením držitele.

4.4. Obsah

Obsahem každého certifikátu je označení úrovně a stupně testování a podrobný popis testovaných znalostí s osvědčením splnění podmínek pro držení certifikátu.

5. Korespondenční údaje

4C e-ELS, s.r.o.
Skalice 435
738 01 Frýdek-Místek
E-mail: info@pocitacprouzivatele.cz

6. Účinnost

Tyto Podmínky nabývají účinnosti dne 15. května 2017.

Kontaktní formulář

Ppu # 21