Logo - Počítač pro uživatele.cz

Etický kodex webového portálu Počítač pro uživatele.cz společnosti 4C e-ELS, s.r.o.


Užívání webového portálu Počítač uživatele.cz (dále jen „portál“) společnosti 4C e-ELS, s.r.o., IČ: 05939895 se sídlem Skalice 435, 738 01 Frýdek-Místek, Česká republika, zapsané v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 69987 (dále jen „poskytovatel“) se řídí Etickým kodexem webového portálu Počítač pro uživatele.cz Poskytovatele (dále jen „etický kodex“).

1. Deklarace

Uživatel portálu se uzavřením smlouvy dle Podmínek užívání webového portálu Počítač pro uživatele společnosti 4C e-ELS, s.r.o. zavazuje k dodržování etického kodexu a vyslovuje s ním svůj souhlas.

2. Pravidla

2.1. Pravidlo samostatnosti a poctivosti

Uživatel při užívání služeb Akademie počítačového uživatele (online kurzy) postupuje samostatně a poctivě. Tzn., že po celou dobu studia pracuje pečlivě s učebními materiály a testy pro získání certifikace absolvuje samostatně.

2.2. Pravidlo dodržování dobrých mravů

Uživatel při komunikaci s poskytovatelem, při psaní komentářů případně při komunikaci s jinými uživateli, dodržuje dobré mravy dle obecně platných norem společenského chování.

3. Korespondenční údaje

4C e-ELS, s.r.o.
Skalice 435
738 01 Frýdek-Místek
E-mail: info@pocitacprouzivatele.cz

4. Účinnost

Tyto Podmínky nabývají účinnosti dne 15. května 2017.

Kontaktní formulář

Ppu # 22