Logo - Počítač pro uživatele.cz

Často kladené otázky webového portálu Počítač pro uživatele.cz společnosti 4C e-ELS, s.r.o.


Proč vznikl portál Počítač pro uživatele?
Co je vlastně portál Počítač pro uživatele?
Počítač pro uživatele – nejčastěji kladené otázky
Co jsou to příspěvky?
Mohu publikovat na portálu Počítač pro uživatele?
Co se rozumí pod termínem „redakční úprava“?
Co jsou a k čemu slouží komentáře pod příspěvky?
Akademie Počítače pro uživatele – nejčastěji kladené otázky
Proč jste zvolili formu online kurzů?
Proč vznikl portál Počítač pro uživatele?

Portál Počítač pro uživatele.cz vznikl z potřeby jednoho místa, na kterém „obyčejný uživatel počítače“ najde informace a jednoduché návody z oblasti ICT.

Co je vlastně portál Počítač pro uživatele?

Portál Počítač pro uživatele.cz je informační a vzdělávací platforma pro uživatele počítačů. Informační část (Počítač pro uživatele) má formu blogu, vzdělávací část (Akademie Počítače pro uživatele) je tvořena studijními materiály (kurzy) pro online vzdělávání.

Počítač pro uživatele – nejčastěji kladené otázky
Co jsou to příspěvky?

Příspěvky jsou články na blogu Počítač pro uživatele. Příspěvky mají informační charakter. Obsahem příspěvků je používání ICT v uživatelské praxi, některé příspěvky mají formu motivačního článku odkazujícího na konkrétní vzdělávací kurz případně skupinu kurzů.

Mohu publikovat na portálu Počítač pro uživatele?

Pochopitelně můžete, ale musíte respektovat pravidla redakce:

  1. Musíte psát pod svým vlastním jménem.
  2. Každý příspěvek je podroben schválením redakce.
  3. Každý příspěvek musí projít redakční úpravou.
  4. Musíte podepsat licenční smlouvu.
Co se rozumí pod termínem „redakční úprava“?

Při redakčních úpravách se řídíme dvěma pravidly:

  1. Gramatická správnost.
    Opravujeme jen gramatické a chyby a případné nesprávnosti vzniklé např. překlepnutím.
  2. Nezasahujeme do textu
    V případě, že máme pochybnosti o příspěvku, zasíláme text zpět autorovi a uvádíme naše výhrady. (Např. k obsahové a tematické správnosti a vhodnosti daného textu.)
Co jsou a k čemu slouží komentáře pod příspěvky?

Komentáře jsou krátké reakce na obsah a téma jednotlivých příspěvků. Autor komentáře musí uvést své jméno a e-mailovou adresu. Komentáře podléhají schválení ze strany redakce.

Akademie Počítače pro uživatele – nejčastěji kladené otázky
Proč jste zvolili formu online kurzů?

Online studium poskytuje studujícím větší komfort (volba doby a místa studia) a také v neposlední řadě šetří váš čas a peníze.

Máte na nás nějaké další otázky?

Rádi vám na ně odpovíme

Kontaktní formulář

Ppu # 26