Logo - Počítač pro uživatele.cz

Citace


Ppu blog / IT Slovník: Protokol
Wikipedie: Otevřená encyklopedie: Protokol (informatika) [online]. c2017 [citováno 08. 06. 2019]. Dostupný z WWW: https://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Protokol_(informatika)&oldid=15468587

Ppu blog / IT Slovník: Hypertext Transfer Protocol
Wikipedie: Otevřená encyklopedie: Hypertext Transfer Protocol [online]. c2018 [citováno 08. 06. 2019]. Dostupný z WWW: https://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Hypertext_Transfer_Protocol&oldid=16683115

Ppu blog / IT Slovník: Démon
Wikipedie: Otevřená encyklopedie: Démon (software) [online]. c2018 [citováno 27. 05. 2019]. Dostupný z WWW: https://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=D%C3%A9mon_(software)&oldid=16545446